"VI HJÄLPER våra kunder FRÅN NULÄGE TILL ÖNSKAT LÄGE"

Vi är bra på att förstå vilka våra kunders utmaningar är och vilka möjligheter vi kan utveckla vidare tillsammans. Vi är duktiga på att snabbt kunna kunna sätta oss in i olika situationer, skapa en snabb överblick av verksamheten för att sen kunna skapa värde och göra skillnad - på riktigt. Varje kunds situation är unik, men det finns ofta vissa likheter och gemensamma nämnare med andra verksamheter. 

Vi leder och driver förändringsprojekt i syfte att förbättra organisationers resultat. Vi vet av erfarenhet att våra erfarna och passionerade konsulter är våra viktigaste resurser.

Våra Områden

Performance 

Strategi till Execution

Vi hjälper våra kunder att identifiera och nå extraordinära mål på ett effektivt och hållbart sätt, från ledning och ut i organisationen. Vad måste ske här och nu för att nå där och sen? Vi arbetar med ledningen, teamen och individerna. 

Training & Coaching

Träning av förmågor

Vi driver lönsamhet och tillväxt genom att utveckla förmågor och beteenden. Vi frigör potential genom att utveckla vanor av effektivitet i syfte ett skapa bättre möjligheter att nå mål ett effektivt och hållbart sätt 

Business concepts

Nya affärsmöjligheter

Affärsutvecklande projekt med fokus på resultat. Vi hjälper våra kunder att på ett kraftfullt sätt skapa möjligheter och samarbeten för att skapa extraordinära resultat.  Vi erbjuder strategiska och operativa insatser.

Vi är bra på att få rätt saker hända.  We Make It Happen är en filosofi inom performance management. Metoden är utvecklad av erfarna managementkonsulter tillsammans med ett stort antal företag. Den hjälper organisationer att förverkliga morgondagens önskade resultat på ett hållbart och effektivt sätt. 

Ett mycket effektivt och kraftfullt koncept för att leda och utveckla organisationer genom människor på ett nytt och modernt sätt. Den bygger på en gedigen framåtlutad process som är fokuserad på att implementera strategier och få rätt saker att hända från ledning och ut i organisationen. Vårt koncept skapar också en kultur präglad av samarbete, proaktivitet, arbetsglädje och ansvar. Vårt alternativ utvecklar människor, arbetssätt och resultat på ett konkret och hållbart sätt. 

We Make it Happen Filosofin

Filosofin grundar sig på fem steg som alla kan genomföras som en helhet eller som instatser var och en för sig. 

Metoden mer i detalj

1.Strategi, Mål & Framtid

Tillsammans med ledningen definierar vi ett skarpt nuläge mot bakgrund av den situation (internt & externt) som råder. Vi arbetar fram en utmanande och attraktiv gemensam målbild där alla är värvade och motiverade.

Utifrån detta identifierar vi era kritiska framgångsfaktorer. Med andra ord vilka är era möjliggörare och hinder för att ta er till det framtida läget. Vad måste hända här & nu för att kunna nå där och sen. Med andra ord er strategi och roadmap.

Utifrån detta är nästa steg att verkligen få rätt saker att hända i ledningsgruppen. 

Vi erbjuder bland annat OKR som styrverktyg. 

2. Från ledning till organisation

Vi tar därefter den strategiska roadmappen från ledning till organisationen.   Vi använder oss av beprövade metoder för att implementera strategier på ett strukturerat och effektivt sätt från ledningen och ut i organisationen. Vi säkerställer att ledningen och resten av organisationen håller fokus, hanterar och följer upp de strategiska och identifierade områdena för att säkerställa strategiuppfyllnad. Vi skapar en tydlighet som förenklar för alla både förstå strategin och känna sig involverade i genomförandet av den.  Vi får varje team från ledning och ut i organisationen att skapa sin strategi och sina planer för genomförande utifrån företagets målbilder.

3. Planering & Prioritering

För att verkligen lyckas med att skapa framgång krävs att alla ägnar tid till rätt saker. Vi har utvecklat en träning som riktar sig till alla i en organisation. Att skapa förutsättningar att helt ägna tid åt de viktiga sakerna samt styra under från fallgroparna. Individuellt och tillsammans. Vi får er att ta er tid till att stanna upp, reflektera och arbeta med hur ni väljer att spendera er tid. Effekterna vet vi kan bli enorma. Genom att arbeta enklare och smartare minskar slöseriet med tid och man kan verkligen fokusera på på rätt saker, frigöra tid, planera, prioritera och reflektera mer. Frigör tidcoch energi och stressa  mindre. 


4.Struktur & Uppföljning 

Att vinna sitt mästerskap kräver en regelbunden uppföljning och säkerställande av rätt framdrift. Tillsammans med era ledare och era medarbetare skapar vi en struktur med fokus på rätt riktning, rätt aktiviteter med såväl firandet av framgångar som korrigering vid motgångar. Det ska vara tydligt med riktning både individuellt och i team. 

Vi bygger en struktur utifrån organsationens, teamets och individens  strategi och måldokument. Vi implementerar  accelerationsmöten. Vi accelererar utvecklingen i teamet och på individnivå. 

5. Ledningsgrupper & Ledarskap för att får rätt saker att hända.

Ledarna och ledningen driver och ansvarar för utvecklingen. Därför börjar vi med dessa nyckelpersoner. Ju effektivare och mer högpresterande ledningsgruppen(teamen) är, desto högre avkastning, mer engagerade medarbetare och bättre resultat uppnår ni. Vi tränar ledningsgruppen och teamen utifrån faktorer som är gemensamma för högpresterande lag. Vi tydliggör den potential som finns i laget och hur den kan frigöras genom att bäst spela lagets styrkor. Vad krävs av ledningsgruppen och teamen för att skapa acceleration mot målet.
Ledarskapet är för oss nyckeln till framgång. Det är ledarna som skapar såväl kultur som struktur. Vi tränar ledarna att leda efter de mål och den strategi som verksamheten bestämmer. Vi utvecklar exceptionella ledare på alla nivåer som sätter struktur, lever kulturen och får andra att växa. Ledarskap skapar framgång genom att frigöra potential för högre prestationsnivåer och engagemang från sina medarbetare och team. Vi tror på ett ledarskap som skapar ett verkligt ägandeskap, motivation och engagemang ifrån ledning och ut i hela organisationen. Vi utvecklar ledarskapet till ett modernt ledarskap som får ledare och medarbetare att verkligen göra rätt saker och växa som individer genom ett personligt ledarskap.