Executive Search 

Under våra nu 25 år som managementkonsulter hjälper vi våra kunder i att utveckla möjligheter med framtida resultatnivåer. Ibland är det en strategi som behöver sättas, ibland behöver vi stärka förmågor som skapar förutsättningar att lyckas. Ibland behöver man få in ny energi genom ett nytt ledarskap. Utifrån detta har vi nu valt att  samarbeta med Based on People.  BoP är ett partnerägt företag i nära samarbete med kunder nationellt och internationellt. BoPs starka övertygelse är att människor är nyckeln till ett företags framgång, oavsett hur du mäter det.

Based On People erbjuder tjänster inom tre huvudområden.

  • Executive Search, Interim management och Second opinion. •

  • Ledarbedömning – Bedömning / utvärdering av ledare, ledningsgrupper och styrelser • Ledarutveckling –

  • Coachning och utbildning av individer och grupper, förändringsledning och affärsutveckling.