Senior ADVISER, projektledare & Accelator.

Som ledare behöver man ofta hjälp med nya infallsvinklar och angreppssätt. Det kan handla om allt från att hantera en knepig situation till att få hjälp med idéer till affärsplanen.

Vår erfarenhet av

  • ledande positioner inom näringslivet

  • våra erfarenheter som konsulter med uppdrag med över 400 företag

  • våra erfarenhet inom sports management & sportcoaching

  • våra utbildningar i ledarskap, affärsutveckling och consulting

ligger till grund för att hjälpa dig vidare som med nästa steg. 

Adviser, utveckling av bolag 

Som strategisk partner till våra kunder har vi lång erfarenhet från många unika situationer inom ägarledda bolag

Förbereda bolaget för nästa steg

Att förbereda bolaget inför en eventuell försäljning alternativ för nya marknader kräver ett omtag på många områden. 

Generationsskifte - coacha nya ägaren

När företag ska skifta ägare är det mycket att hålla koll på. Vi  stöttar företagare så att de hittar rätt på ett framåtlutat sätt.Samverkan VD / ägare, VD/styrelse

Vi hjälper ägare till bolaget som ska definiera sina mål och sina krav. Vi skapar samverkan mellan de olika rollerna. 

Adviser till Styrelse, ledning och VD

Vi fungerar som ett bollplank till VD, ledare, ledning, styrelse. Med ett coachande förhållningssätt utvecklar vi nya perspektiv.