BUSiness CONCEPTS

Vi skapar nya anfallsvinklar och utvecklar våra kunders affärer genom att stärka affärsrelationer. Vi ser en ny värld växa fram och det skapar förändringar och utmaningar i allt snabbare takt än någonsin tidigare. Vi hjälper våra kunder skapa målinriktade samarbeten för att skapa extraordinära resultat. Vi leder interim försäljningsprojekt. Vi utvecklar och leder inspirerande affärsmöten som frukostmöten, föreläsningar, nätverkande och träningsdagar. Allt i syfte att lyfta våra kunder och partners till nya nivåer. 
Affärer är också en sport


Människor som möts skapar nya möjligheter. Vi leder affärsutvecklande projekt med fokus på resultat. Vi hjälper våra kunder att på ett kraftfullt sätt skapa möjligheter och samarbeten för att skapa extraordinära resultat. Vi gör hela vårt nätverk tillgängligt för våra kunder. Vi vill alltid vara engagerade i projekt som skapar mervärden för våra kunder, för samhället och för våra partners. Vi har våra rötter inom sportens värld, brinner för möten och affärsrelationer och vet att vår styrka är att få rätt saker att hända. Det är vårt dna. 


strategiska partnerskap

Mål & Möjligheter - projekt 

Vi hjälper sport & företag att identifiera möjligheter och nå extraordinära mål på ett effektivt och hållbart sätt. Vad ska  ske här och nu för att nå där och sen? Vi har utvecklat ett målverktyg som frigör potential. 

Kommersiella rättigheter

Vi tar fram nya kommersiella rättigheter som bygger på sportens samlande värde och gör det till ett erbjudande Koncepten bygger också på vad näringslivet säker och har behov av för att kunna accelerera sin affär till nya resultatnivåer. . 

Försäljning - Interimsupdrag

Vi leder uppdrag inom försäljning av rättigheter. Det kan innebär att vi coachar försäljningsavdelningar, genomför försäljning och/eller innehar ett interimsuppdrag inom konceptifiering och försäljning. 

Events - Mötesplatser sport & näringsliv

Vi är med och skapar inviterande mötesplatser dör näringsliv och sportens värld inspirerar, utvecklar kompetenser och skapar tillsammans nya inspirerande möjligheter till affärsrelationer

Arenor för utveckling!

Vi utvecklar våra kunders affärer genom att stärka affärsrelationer i syfte att skapa nya anfallsvinklar. Vi skapar arenor som dig som vill utvecklas. Vi samlar ledare från organisationer, erfarna konsulter och representanter från sporten värld. Vi är övertygade att genom att samla all erfarenhet i inspirerande mötesarenor skapas möjligheter för såväl företag, sports och samarbeten i gränslandet mellan sport och affärer.

Vi är också med och skapar konferenser, frukostmöten, nätverksträffar ....Vi vet att det fysiska mötet är oslagbart.

Vi arbetar aktivt med att bygga målinriktade mötesplatser och partnerskap i syfte att kunna skapa fler och bättre hållbara affärer som leder till nya resultatnivåer. 

Scrolla ner på denna sida så finns några av våra events beskrivna.

AFFÄRER ÄR OCKSÅ EN SPORT!

Vi hjälper våra kunder skapa målinriktade samarbeten för att skapa extraordinära resultat i arbeten i gränslandet mellan sport och affärer. 

Vi arbetar med att skapa acceleration till lönsamma affärer. Ni har höga ambitioner och stora visioner, För att ta er dit krävs både både strategi, mindset och ett arbetsätt som verkligen prioriterar på viktiga sakerna. Vi skapar tillväxt och lönsamhet och utvecklar förutsättningar för försäljning, varumärkesbyggande och framtida önskade resultat.

Hur kan affärsvärlden skapa framgång och acceleration mot nya resultat genom att engagera sin med partnerskap inom sportens värld? 
Tänk om man kunde omsätta det engagemang som finns i i sportens värld till näringslivet.

Hur kan sportens värld bli bättre att ta del av näringslivets resurser i sitt proaktivt arbete med starkare och mer framgångsrika organisationer? 

Vi hjälper näringslivet och sportens värld att tillsammans nyttja kraften och skapa samarbeten för att skapa extraordinära resultat. 
Bortom traditionella sponsorpaket och företagsevent så kan näringslivet ihop med sportens värld skapa unika lösningar som tillför värde för alla partners och för samhället i stort.
Som företagare och entreprenör så finns det mycket att tjäna på att utveckla starka partnerskap. Att arbeta i gränslandet mellan sport och affärer kan generera bolaget, rättigheten och samhället helt nya resultatnivåer.  Utforska det möjliga - upnå det extraordinära.