UTBILDNINGAR & FÖRELÄSNINGAR 

Nedan är kortare beskrivningar av program vi utvecklat. Alla program bygger på en grundfilosofi att det är människor som är nyckeln till framgång. Vår utbildningar kan även ges som inspirationsföreläsningar. Vi erbjuder företagsinterna koncept och öppna program. De öppna program genomförs tillsammans med olika utbildningsföretag. 


Vinnande Ledarskap

I en komplex och oförutsägbar värld behöver vi samverka mer med varandra för att nå våra målsättningar. Med vår ledarbildning får företaget och deltagarna nycklar till att bygga ett modernt, ett mer coachande och hållbart förhållningssätt gentemot sina medarbetare och får träna på sina faciliterande förmågor. Vi tränar ledarna att leda sig själv, skapa högpresterande lag samt att skapa förutsättningar för att verkligen få rätt saker att hända. 

Det handlar väldigt mycket om att lära sig hur man använder ett teams kapacitet för att ta itu med viktiga frågor – och att få med sig människor och skapa fungerande lösningar. Vår träning innefattar ledarskap i olika situationer, möten, mål, planering, coaching och att skapa en vinnande kultur och en struktur för att få rätt saker att hända. Leda utan att vara chef 

Att leda utan att vara chef är ett uppdrag som kan vara både roligt och komplext. Att leda projektgrupper och team innebär ofta att du ska se till att medarbetare presterar väl och inom utsatt tid – trots att du inte är deras formella chef. Det ställer särskilda krav på ledarskap och kommunikation. Målet med Att leda utan att vara chef är att ge dig självförtroende och kunskap att hantera ledarrollen. Du lär dig metoder och verktyg för att förebygga problem – och att hantera dem om de ändå uppstår. Vi ger dig värdefulla insikter, nya verktyg och praktisk träning som hjälper dig att lyckas i din roll. Du kommer att lära dig vad som motiverar andra och hur du får gruppen att fungera bra, med fokus på hur du kan leda andra utan att formellt vara chef. Ledningsgrupp träning

Ledarna och ledningen driver och ansvarar för utvecklingen. Ju effektivare och mer högpresterande ledningsgruppen(teamen) är, desto högre avkastning, mer engagerade medarbetare och bättre resultat uppnår ni. 

Precis som i en framgångsrik lagidrott är samarbete, ömsesidig förståelse och gemensamma mål avgörande. Vi tar denna filosofi till affärsvärlden genom att vara er dedikerade samarbetspartner. 

Vi tränar ledningsgruppen och teamen utifrån faktorer som är gemensamma för högpresterande lag. Vi tydliggör den potential som finns i laget och hur den kan frigöras genom att bäst spela lagets styrkor. 

Personlig Effektivitet

Finns det perioder när du känner dig stressad, har för mycket att göra, tappar kontrollen och går på för många möten så att dina viktigaste arbetsuppgifter blir lidande? Vår lösning är en strukturerad arbetsdag. Vi har utvecklat  en träning som riktar sig till alla i en organisation. Vi får er att ta er tid till att stanna upp, reflektera och arbeta med hur ni väljer att spendera er tid. Effekterna vet vi kan bli enorma. Ta bättre hand om dig och dina resultat kommer bli bättre och du kommer att må mycket bättre. Vi tränar dig att få kontroll över din arbetsdag,Vi har utvecklat  en metod med fokus på planering, prioritering, struktur, beslutsfattande, hjärna, reflektion och arbetssätt för att frigöra energi och stressa  mindre. 

Genom att arbeta enklare och smartare minskar slöseriet med tid och man kan verkligen fokusera på på rätt saker, frigöra tid, planera, prioritera och reflektera mer.

Förhandlingsteknik

Det är relativt enkelt att snabbt bli bättre än de flesta du möter.

Väldigt få personer har utbildats i förhandlingsteknik. Trots detta är det snarare regel än undantag att moderna arbeten har inslag av förhandling. Den här kursen riktar sig till alla som i arbetet sköter interna och externa förhandlingar, och argumenterar för sin sak i olika sammanhang. Med andra ord - de allra flesta.

Modern förhandlingsteknik handlar tvärtemot vad många tror, inte om att pressa motparten till att motvilligt signera ett överprisat avtal. Förhandlingsteknik handlar snarare om relationer — att tillsammans med motparten vrida och vända på alla bedömningspunkter. Resonera, samtala och tillsammans leta win-win så att BÅDA parter kan få ut så mycket som möjligt av en överenskommelse. Nästan alla förslag kan göras ännu mer attraktiva.

Effektfulla Möten 

Vill du blir bättre på att hålla effektivare, intressantare och roligare möten, både fysiska såväl som digitala?! Vi har många års erfarenhet av att leda och utbilda mötesledare i att hålla och skapa bättre möten. Vi vill rädda människor från tråkiga möten. Resultatet blir att du är med och bidrar att skapa effektivare möten på din arbetsplats. Vi erbjuder skräddarsydda mötesledarutbildningar som hjälper er att kapa effektiva möten med aktiva, engagerade deltagare. Du får verktygen som behövs för att kunna planera, genomföra och följa upp möten på ett optimalt sätt. Effektfulla möten hjälper er att genomföra  kortare eller färre möten, snabbare och tydligare beslut, bättre uppföljning och utvärdering av beslut och effektivare och roligare samarbete i mötesgruppen. Bra mötesteknik uppnås bl.a genom att formulera syfte och mål med mötena, skapa mötesstruktur och regler samt att se till att mötesinnehållet är rätt.